Polityka prywatności

§1. Sposoby wykorzystania danych i Cookies

 1. W przypadku przesłania do Portalu Informacji Osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu oraz przetwarzania zamówień oraz analizy zainteresowań Użytkownika treściami i usługami oferowanymi na Portalu.
 2. Administrator nie używa informacji osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych bez ich zgody. Administrator może używać adresu e-mail do celów innych niż reklamowe lub administracyjnych (takich jak newsletter, zachęcenia do czytania nowych artykułów, wpisów od Użytkowników, informacje o nowościach w katalogu i/lub nowych dodanych automatycznie / zaindeksowanych hiperłączach itp.).
 3. Administrator może używać plików cookie, web beacon oraz informacji dzienników oraz innych „monitorujących” lub „profilujących” technologii (takich jak m. in. „odcisk” przeglądarki, systemu, urządzenia końcowego, itp.), aby (w szczególności):
  1. zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika w Portalu,
  2. dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje, w tym proponować Użytkownikowi określone treści Portalu (w szczególności w oparciu o upodobania powracającego Użytkownika, choćby nie był zarejestrowany / zalogowany – wydedukowane z wcześniejszych wizyt);
  3. monitorować efektywność kampanii marketingowych – m. in. w zakresie ewentualnych reklam i promocji produktów własnych na Portalu;
  4. monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron, rankingi i statystyki, itp.
 4. Cookies:
  1. mogą być używane przez Administratora lub jego Partnerów Marketingowych celem identyfikacji Użytkownika
  2. mogą być wykorzystywane celem śledzenia wszelkiej aktywności Użytkownika, w tym – w szczególności – do pozyskiwania informacji o których mowa w powyższym punkcie 3. lub danych osobowych określonych w Klauzuli RODO oraz do zbierania następujących danych (faktycznie lub potencjalnie):
   1. informacje o przeglądanych w ramach Portalu stronach
   2. informacje o innych Użytkownikach, z którymi dany Użytkownik ew. się komunikuje, na jakie profile lub opisy filmów wchodzi, etc.
   3. informacje o prowadzonych przez Użytkownika interakcjach z innymi Użytkownikami i poszczególnymi częściami lub elementami Portalu zwłaszcza jakie szczegółowe informacje o filmach ogląda i/lub w które zewnętrzne hiperłącza ew. klika
   4. informacje o wszelkich elementach „klikanych” przez Użytkownika w Portalu, zwłaszcza jakie szczegółowe informacje o filmach ogląda (czyli w które filmy klika celem zobaczenia szczegółów) i/lub w które zewnętrzne hiperłącza związane z danym filmem ew. klika
   5. informacje z jakich zewnętrznych stron Użytkownik wszedł do Serwisu vi. informacje do jakich zewnętrznych stron Użytkownik został przekierowany z Serwisu
   6. informacje o numerze IP z jakiego Użytkownik wszedł na Serwis i/lub z jakiego się logował, etc; również informacje o odcisku przeglądarki i systemu, dane geolokalizacyjna, jeżeli są dostępne, itp.
   7. informacje o wszelkich innych interakcjach Użytkownika z Portalem lub wywołanymi przez niego jawnie lub niejawnie elementami
  3. mogą być wykorzystywane celem dopasowania treści do upodobań oraz nawyków Użytkownika (analiza behawioralna), w tym chodzi (w szczególności) o reklamy, w tym tzw. marketing behawioralny oraz autopromocję Serwisu; w szczególności chodzi o preferencje tematyczne oraz sugestię zakupów na podstawie przeglądanych wcześniej treści o określonej tematyce;
  4. Użytkownik ma prawo sprzeciwu – musi w tym celu odpowiednio skonfigurować urządzenie końcowe (w szczególności przeglądarkę – wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies) lub – w uzasadnionych przypadkach – skontaktować się z Administratorem; w uzasadnionych przypadkach, może też złożyć odpowiednie oświadczenie
  5. sprzeciw nie dotyczy jednak cookies o charakterze technicznym (a nie stricte śledzącym, służącym przede wszystkim celom marketingowym), niezbędnych do prawidłowego działania Portalu i jego usług
 5. Profilowanie. Informacje o których mowa w punktach 3. i 4. Powyżej mogą być wykorzystywane do profilowania – zarówno przez Administratora, jak i jego Partnerów Marketingowych, jak i dostawców produktów cyfrowych, przy poszanowaniu prawa do sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 4 (d) niniejszej Polityki i z zastrzeżeniem określonym w punkcie 4 (e).
 6. Monitorowanie mailingu. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator może umieszczać TAG (określany też czasem jako plik „web beacon”) w wiadomościach HTML e-mail działu obsługi klienta lub innych wysyłanych wiadomościach (w tym również w newsletterze, jak i w mailingu reklamowym), aby potwierdzić ich dostarczenie.
 7. Mailing – odpowiednie stosowanie. Do wiadomości wysyłanych drogą mailową, które zostają wysyłane w formacie HTML, o których mowa w punkcie uprzednim mają odpowiednio zastosowanie postanowienia powyższych punktów 3, 4 i 5. niniejszej Polityki (chodzi w szczególności o działania Użytkownika w ramach wiadomości e-mail, np. „kliknięcia” w aktywne elementy tej wiadomości, np. linki).
 8. Google Analytics. Administrator może używać w Portalu Google Analytics lub innych podobnie działających systemów od dostawców zewnętrznych. W szczególności Google Analytics wykorzystuje głównie własne pliki cookie do raportowania interakcji użytkowników w witrynach klientów Google Analytics (Serwis – Portal). Do obsługi Funkcji reklamowych Google Analytics (takich jak remarketing) w usługach sieci reklamowej Google, np. w AdWords, używane są pliki cookie firmy Google dotyczące reklam. Więcej na temat tej technologii, o dodatkowych cookies, jakich ona używa oraz o sposobach wyłączenia tej technologii możesz dowiedzieć się na stronach poświęconych bezpieczeństwu danych publikowanych przez producenta tej technologii pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
 9. OPT-OUT. Zebrane dane nie są używane do celów innych, niż wymienione wcześniej, a w szczególności nie są bez pozwolenia przekazywane osobom trzecim, chyba że podstawa przetwarzania jest inna niż zgoda. W każdej chwili możliwe jest sprzeciwienie się dalszemu pobieraniu i zapisywaniu (poprzez opt out i wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies – patrz „Zmiana ustawień cookies” poniżej – na końcu).

 

§2. Wybór Użytkownika co do ustawień prywatności, w tym Cookies

 1. Mając swój Profil Użytkownika, Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować lub poprawić informacje dotyczące jego osobistego profilu, preferencji poczty e-mail i ustawień prywatności. Czasem wymaga to kontaktu, gdy dana opcja nie jest dostępna w panelu Profilu Użytkownika.
 2. Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili można określać, które informacje są dostępne dla innych Użytkowników, edytując swój Profil Użytkownika, w zakresie w jakim dopuszcza to jego funkcjonalność.
 3. Użytkownik może odmówić przekazania informacji osobistych do Portalu (OPTOUT). W takiej sytuacji nadal możesz mieć dostęp do niektórych treści i przeglądać witrynę Portalu, ale świadczenie niektórych usług może być niemożliwe.
 4. Użytkownik może wyłączyć stosowanie (obsługę) cookies w ustawieniach przeglądarki. Instrukcja co do kroków postępowania dla poszczególnych, najpopularniejszych przeglądarek i urządzeń lub systemów znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.
 5. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce i/lub urządzeniu może spowodować ograniczenie funkcjonalności Portalu oraz być przyczyną różnych niedogodności dla Użytkownika. W skrajnych przypadkach może spowodować niemożliwość korzystania z całego Portalu.

 

§3. Reklamy w Portalu

 1. Celem Portalu jest również lub może być udostępnianie trafnych i użytecznych reklam. Aby to osiągnąć, stosowane mogą być pliki cookie oraz systemy reklamowe innych firm. Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane różne informacje, w tym pliki cookie, pliki web beacon, adresy IP, statystyki użycia oraz inne nieosobiste informacje dotyczące komputera lub urządzenia (takie jak typ przeglądarki i system operacyjny, dane geolokalizacji, jeżeli są dostępne). W przypadku zalogowania na Koncie Użytkownika można też wyświetlać reklamy na podstawie informacji podanych w ramach tego konta.
 2. Administrator używa w Portalu m. In. plików Cookies, aby ułatwić reklamodawcom i wydawcom wyświetlanie reklam w tej i innych witrynach partnerskich oraz zarządzanie nimi. Reklamy mogą być wyświetlane na podstawie zainteresowań powiązanych z informacjami o aktywności online, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Do takich informacji należą między innymi dane o wyświetlanych zawartościach. Reklamy mogą też być wyświetlane na podstawie wcześniejszej aktywności w witrynie danego reklamodawcy, w tym wcześniej dokonanych zakupów (np. w związku z kliknięciami w reklamy) lub oglądanych produktach / treściach. Te informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, są przechowywane oddzielnie od danych Konta Użytkownika oraz innych posiadanych przez Administratora informacji, które umożliwiają identyfikację.
 3. Inne firmy reklamowe mogą wyświetlać reklamy w Portalu, o ile spełniają wymagania Administratora dotyczące wyświetlania reklam. Administrator nie udostępnia serwerom ani sieciom tych firm żadnych informacji osobistych bez zgody Użytkownika, chyba, że podstawą przetwarzania danych i/lub ich powierzenia jest inny przepis prawa nie wymagający zgody użytkownika na dany cel przetwarzania. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk stosowanych przez te serwery i sieci oraz instrukcje dotyczące wycofania zgody na objęcie nimi, należy zapoznać się z ich politykami prywatności. Polityka Prywatności Portalu nie ma w tym przypadku zastosowania. Administrator nie ma możliwości kontrolowania działań innych reklamodawców czy witryn. Wszelkie dane uzyskane przez serwery reklamowe innych firm i udostępnione Portalowi s przetwarzane zgodnie z tą polityką prywatności.

 

§4. Więcej informacji

 1. Mając swój Profil Użytkownika, Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować lub poprawić informacje dotyczące jego osobistego profilu, preferencji poczty e-mail i ustawień prywatności. W zakresie w jakim umożliwia to funkcjonalność Portalu, może dokonać tego samodzielnie. W przeciwnym wypadku powinien się skontaktować za pomocą formularza kontakowego.
 2. Administrator przestrzega polskich zasad bezpiecznego przechowywania danych osobowych, w szczególności przestrzega RODO i prawa obowiązującego w Polsce.

 

§5. Zmiana ustawień cookies (w najpopularniejszych przeglądarkach)

Użytkownik może wyłączyć stosowanie (obsługę) cookies w ustawieniach przeglądarki. Instrukcja co do kroków postępowania dla poszczególnych, najpopularniejszych przeglądarek i urządzeń lub systemów znajduje się poniżej: